Over Duo-urn

Naar aanleiding van de dood van mijn vader ben ik, Tonny de Brouwer (1960), begonnen met het maken van urnen. Het zelf vormgeven van een persoonlijke ‘urn’ bleek voor mij een ondersteuning te zijn in het verwerkingsproces. Iets kunnen ‘doen’, iets creëren, werkt voor mij positief. Het is verwerken, ‘bewerken’, vorm geven aan je gevoelens.

Hierna ben ik mij destijds gaan verdiepen in de mogelijkheden die er waren voor de as van overledenen, in het bijzonder voor de as van kinderen. Er bleek niet zoveel bijzonders te zijn voor kinderen. Vaak waren het kleinere versies van ‘volwassenen-urnen’, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Omdat ik ervan overtuigd was dat een kinderurn veel persoonlijker, ‘vriendelijker’ en vooral ‘warmer’ gemaakt kon worden, ben ik begonnen met het ontwerpen van een aantal kinderurnen. Deze dienen nu nog vaak als uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp.

Naast deze op maat gemaakte, unieke kinderurntjes maak ik urnen en duo-urnen voor volwassenen, dit zijn veelal bronzen objecten, ‘asbeelden’ voor een symbolische of de totale hoeveelheid as van één of twee personen. De beelden zijn niet meteen als ‘urn’ herkenbaar wat voor veel mensen prettig is.

Tevens maak ik ‘Little Lovers’, kleine, unieke, handgemaakte bronzen beeldjes met een symbolische betekenis.