Kinderurnen

De kinderurnen worden altijd op maat gemaakt. Ze worden aangepast aan de wensen van de ouders voor een symbolische of de totale hoeveelheid as. In het atelier staan een aantal keramische modellen die als uitgangspunt kunnen dienen tijdens het ontwerp-gesprek waarin we samen kijken wat de wensen en de mogelijkheden zijn. De mogelijkheid voor eigen inbreng wordt door de meeste ouders als fijn ervaren.

Een kinderurntje kan een belangrijke rol spelen in het rouwverwerkingsproces, het is een dierbare, tastbare herinnering. Met grote zorg wordt een uniek en heel persoonlijk urntje gemaakt, veelal kleurrijk en ‘warm’. Tijdens het maak-proces hebben we regelmatig contact en worden foto’s van het urntje in wording gestuurd.

Inmiddels heb ik vele kinderurntjes in opdracht mogen maken waarvan een deel hieronder te zien is.

De foto’s met de titel ‘opdracht’ worden met toestemming van de ouders getoond.